Weer El Peñón - meteoblue (2024)

Icon

Weer El Peñón - meteoblue (1)

Weer El Peñón - meteoblue (2)

Weer El Peñón - meteoblue (3)

Weer El Peñón - meteoblue (4)

Weer El Peñón - meteoblue (5)

Weer El Peñón - meteoblue (6)

Weer El Peñón - meteoblue (7)

Weer El Peñón - meteoblue (8)

Temperatuur (°C)

27°

27°

26°

26°

29°

29°

31°

31°

32°

32°

30°

30°

27°

27°

26°

26°

Gevoelstemperatuur (°C)

29°

29°

32°

34°

34°

33°

29°

28°

Windrichting

ZO

ZZO

OZO

OZO

ZO

ZO

ZO

ZZO

Windsnelheid (km/h)

ZO

14-22

14-22

ZZO

13-21

13-21

OZO

17-29

17-29

OZO

26-42

26-42

ZO

28-43

28-43

ZO

24-37

24-37

ZO

18-27

18-27

ZZO

15-21

15-21

Neerslag (mm/3h)

-

10%

-

-

15%

-

-

5%

-

-

15%

-

-

15%

-

-

5%

-

-

0%

-

-

0%

-

Neerslag Waarschijnlijkheid

10%

15%

5%

15%

15%

5%

0%

0%

Neerslag per uur

00:00 tot 01:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

01:00 tot 02:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

02:00 tot 03:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

03:00 tot 04:00:
15% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

04:00 tot 05:00:
15% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

05:00 tot 06:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

06:00 tot 07:00:
5% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

07:00 tot 08:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

08:00 tot 09:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

09:00 tot 10:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

10:00 tot 11:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

11:00 tot 12:00:
15% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

12:00 tot 13:00:
15% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

13:00 tot 14:00:
15% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

14:00 tot 15:00:
10% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

15:00 tot 16:00:
5% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

16:00 tot 17:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

17:00 tot 18:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

18:00 tot 19:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

19:00 tot 20:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

20:00 tot 21:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

21:00 tot 22:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

22:00 tot 23:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

23:00 tot 00:00:
0% kans op neerslag in het gebied.
0 mm zijn bepaald door onze lokale modellen.

rainSPOT Neerslag verdeling binnen 20 km

Zee/windsurfverwachting

Significante golfhoogte (m)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1

1

Significante golfrichting In welke richting de golven bewegen

Watertemperatuur (°C)

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

Zee/windsurfverwachting

Zee/windsurfverwachting

Significante golfhoogte (m)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1

1

Significante golfrichting In welke richting de golven bewegen

Watertemperatuur (°C)

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

Maximale golfhoogte (m)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

0.9

1

1

0.9

0.9

Maximale duur golfhoogte (s)

5

5

5.1

5.1

5.2

5.2

5

5

4.9

4.9

4.9

4.9

4.8

4.8

4.8

4.8

Wind golf richting In welke richting de golven bewegen

Wind golf hoogte (m)

0.2

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

Wind golfhoogte periode (s)

0.7

1.1

2.4

2.5

2.2

1.9

1.2

0.9

Uurweergave

De weersverwachting heeft voorspelbaarheid hoog. Vergelijk verschillende verwachtingen met MultiModel.

Weer El Peñón - meteoblue (9)

UV 10

06:06

19:22

10:43

23:50

Luchtdruk: 1015 hPa

Tijdzone: AST (UTC -04:00h)

Weer El Peñón - meteoblue (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6123

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.